Nieuwsbrug

Beste lezers van de Nieuwsbrug, 

Het kan zomaar ineens gebeuren. Een buurtbewoner of een goede vriend die in de bloei van zijn of haar leven getroffen wordt door een hartstilstand. 

Wekelijks worden 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Hoe eerder burgers beginnen met reanimeren, hoe beter. De inzet van een AED vergroot de overlevingskans. Want elke minuut telt na een hartstilstand. 

Direct beginnen met reanimatie verdubbelt de overlevingskansen ten opzichte van slachtoffers die niet meteen gereanimeerd worden. Wanneer je daarbij ook de AED gebruikt, heeft het slachtoffer een (nog) grotere overlevingskans. Deze is maar liefst 70% wanneer het slachtoffer binnen zes minuten gedefibrilleerd wordt. 

Elke minuut na deze zes minuten, neemt de overlevingskans af met 10%. 

Maar wat moet je met een AED als je niet weet hoe je moet reanimeren? 

Een reanimatiecursus is daarom ook zekere geen overbodige luxe. 

Hier leer je niet alleen hoe je moet reanimeren maar ook hoe je een AED moet gebruiken. 

Als EHBO-vereniging Nieuwerbrug hebben we een hele mooie donatie mogen ontvangen van Stichting Wierickefonds, hier hebben we zowel nieuwe reanimatie poppen als AED’s van kunnen kopen. 

Daarom is dit ook de reden dat wij dit jaar als EHBO-vereniging Nieuwerbrug 4x een reanimatiecursus aanbieden. (14 Oktober 2020, 4 November 2020, 2-December 2020 en 3 Maart 2021) voor maar €15,– p/p. 

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: 

  • De oorzaken van een circulatiestilstand 
  • Het vaststellen van een bewustzijnsstoornis en ademhalingsstoornis 
  • Wat te doen als de circulatie weer op gang komt of toch aanwezig is 
  • De mond op mondbeademing en hartmassage 

Na de cursus kunt u: 

  • Een hartstilstand bij een slachtoffer vaststellen 
  • De hulpverleningsdienst alarmeren 
  • De reanimatie starten 
  • De AED toepassen 

Na het met goed gevolg volgen van de cursus ontvangt U ook een officieel erkend diploma Reanimatie van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). 

Heeft u interesse om deze reanimatiecursus bij ons te komen doen dan kunt u per mail contact opnemen met Rianka Koolstra info@ehbo-nieuwerbrug.nl Zij kan u van de nodige informatie voorzien. 

 Martin Wolswijk 

Algemeen bestuurslid EHBO-vereniging Nieuwerbrug.